Remember The Sport
  ข่าวประกาศ [25-1-2559]
     กำหนดการแข่งขัน ดาวน์โหลด
  ข่าวประกาศ [24-1-2559]
     มีรายการแข่งขันภาษาไทยเพิ่มเติมจำนวน 13 รายการ โรงเรียนที่สนใจสามารถสมัครได้ภายในวันนี้เท่านั้น
  ข่าวประกาศ [9-1-2559]
     โรงเรียนสามารถสมัครแข่งขันได้จนถึงวันที่ 25 มกราคม 2559
     
  ข่าวประกาศ [9-1-2559]
     ในปีนี้การรับเกียรติบัตรโรงเรียนสามารถดาวโหลดไฟล์เกียรติบัตรได้ที่หน้าเว็ปหลังจากแข่งขันเสร็จแล้วประมาณ 2 วัน
     
  การรับสมัคร [9-1-2559]
     ให้โรงเรียนศึกษารายละเอียดการแข่งขัน จากนั้นให้ตัวแทนโรงเรียนลงทะเบียนเพื่อรับ User และ Password
     

-

มีโรงเรียนลงทะเบียนแล้ว จำนวน 72 โรงเรียน

มีการเข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2016-04-16 17:51:05
ลำดับ รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม จำนวน/คน ผลการแข่งขัน
1    001    การแข่งขันปั้นดินน้ำมันตามชื่อเรื่องที่กำหนด ระดับอายุ 3-4 ปี    17     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
2    002    การแข่งขันปั้นดินน้ำมันตามชื่อเรื่องที่กำหนด ระดับอายุ 5-6 ปี    36     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
3    003    การแข่งขันประกวดแดนเซอร์ประกอบเพลงลูกทุ่ง ระดับอายุ 3-4 ปี    42     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
4    004    การแข่งขันประกวดแดนเซอร์ประกอบเพลงลูกทุ่ง ระดับอายุ 5-6 ปี    38     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
5    005    การแข่งขันเตะบอลไกล ระดับอายุ 3-4 ปี    20     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
6    006    การแข่งขันเตะบอลไกล ระดับอายุ 5-6 ปี    32     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
7    007    การแข่งขันระบายสีภาพตามที่กำหนดด้วยสีไม้ (ใช้สีไม่เกิน 24 สี) ระดับอายุ 3-4 ปี    26     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
8    008    การแข่งขันระบายสีภาพตามที่กำหนดด้วยสีไม้ (ใช้สีไม่เกิน 24 สี) ระดับอายุ 5-6 ปี    32     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
9    009    การแข่งขันท่องบทอาขยาน ค่านิยม 12 ประการ ระดับอายุ 3-4 ปี    20     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
10    010    การแข่งขันท่องบทอาขยาน ค่านิยม 12 ประการ ระดับอายุ 5-6 ปี    26     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
11    011    การแข่งขันฉีก ติด ปะ กระดาษสร้างภาพ ระดับอายุ 3-4 ปี    28     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
12    012    การแข่งขันฉีก ติด ปะ กระดาษสร้างภาพ ระดับอายุ 5-6 ปี    30     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
13    013    การแข่งขันร้อยลูกปัด ระดับอายุ 3-4 ปี    43     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
14    014    การแข่งขันร้อยลูกปัด ระดับอายุ 5-6 ปี    42     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
15    015    การแข่งขันโยนบอลลงตะกร้า ระดับอายุ 3-4 ปี    39     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
16    016    การแข่งขันโยนบอลลงตะกร้า ระดับอายุ 5-6 ปี    62     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
17    017    การแข่งขันนิทานประกอบท่าทาง ระดับอายุ 3-4 ปี    1     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
18    018    การแข่งขันนิทานประกอบท่าทาง ระดับอายุ 5-6 ปี    8     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
19    019    การแข่งขันระบายสีภาพด้วยสีเทียน ระดับอายุ 3-4 ปี    24     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
20    020    การแข่งขันวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ระดับอายุ 5-6 ปี    15     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
21    021    การแข่งขันประกวดร้องเพลงตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ระดับอายุ 5-6 ปี    36     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
ลำดับ รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม จำนวน/คน ผลการแข่งขัน
1    101    การแข่งขันแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-ป.6    22     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
2    201    การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-ป.6    48     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
3    203    การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-ป.6    3     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
4    205    การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ระดับชั้น ป.1-ป.6    5     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
5    207    การแข่งขันการประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ระดับชั้น ป.4-ป.6    6     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
6    209    การแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ป.4-ป.6    3     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
7    301.1    การแข่งขันลายมือคือยศถา (การคัดลายมือ) ระดับชั้น ป.4-ป.6    5     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
8    302.1    การแข่งขันยกคำมาหาความหมาย (ทายคำศัพท์อาเซียน) ระดับชั้น ป.4-ป.6    4     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
9    303.1    การแข่งขันนิทานดีมีมากมาย (นิทานประกอบภาพ 10 ตอน) ระดับชั้น ป.4-ป.6    18     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
10    304.1    การแข่งขันมากลวดลายโวหารกวี (แต่งคำประพันธ์) ระดับชั้น ป.4-ป.6    18     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
11    305.1    การแข่งขันยอดตำนานนักภาษาไทย (ตอบปัญหาไทย) ระดับชั้น ป.4-ป.6    12     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
12    401.1    การแข่งขันประกวดรำมโนราห์ ระดับชั้น ป.4-ป.6    8     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
13    402.1    การแข่งขันประกวดแดนเซอร์ ประกอบเพลง ระดับชั้น ป.4-ป.6    70     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
14    403.1    การแข่งขันวาดภาพจินตนาการเปิดโลกอาเซียน ระดับชั้น ป.1-ป.3    15     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
15    403.2    การแข่งขันวาดภาพจินตนาการเปิดโลกอาเซียน ระดับชั้น ป.4-ป.6    21     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
16    405.1    การแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ระดับชั้น ป.1-6    21     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
17    501.1    การแข่งขันAsean Quiz ระดับชั้น ป.4-ป.6    9     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
18    502.1    การแข่งขันWord Building ระดับชั้น ป.4-ป.6    26     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
19    503.1    การแข่งขันRead and Draw ระดับชั้น ป.4-ป.6    28     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
20    504.1    การแข่งขันStory Telling ระดับชั้น ป.4-ป.6    6     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
21    505.1    การแข่งขันร้องเพลงจีน ,อังกฤษ ระดับชั้น ป.4-ป.6    4     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
22    506.1    การแข่งขันCross word ระดับชั้น ป.4-ป.6    10     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
23    507.1    การแข่งขันSpelling Bee ระดับชั้น ป.4-ป.6    22     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
24    601.1    การแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับชั้น ป.4-ป.6    20     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
25    602.1    การแข่งขันประกวดจัดป้ายนิเทศเรื่องการละเล่นในอาเซียน ระดับชั้น ป.4-ป.6    10     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
26    604.1    การแข่งขันการเล่นหมากขุม ระดับชั้น ป.4-ป.6    38     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
27    605.1    การแข่งขันการแข่งขันเล่นพัดราว ระดับชั้น ป.4-ป.6    20     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
28    606.1    การแข่งขันการประกวดโครงงานสิ่งแวดล้อม ระดับชั้น ป.4-ป.6    8     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
29    607.1    การแข่งขันการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.4-ป.6    4     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
30    608.1    การแข่งขันเรียกชื่อชิ้นงานศิลปวัตถุด้านภูมิปัญญาไทย ระดับชั้น ป.4-ป.6    30     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
31    609.1    การแข่งขันแข่งขันว่าวไทยประเภทขึ้นสูง ระดับชั้น ป.4-ป.6    39     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
32    610.1    การแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.4-ป.6    34     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
33    701.1    การแข่งขันทำอาหารจานเดียว ระดับชั้น ป.4-ป.6    6     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
34    703.1    การแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ป.4-ป.6    3     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
35    704.1    การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น ป.4-ป.6    12     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
36    706    การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ?สิ่งแวดล้อม? ระดับชั้น ป.1-ป.3    37     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
37    707    การแข่งขันE-BOOK ระดับชั้น ป.4-ป.6    18     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
38    710    การแข่งขันเรียกชื่อเครื่องมืองานช่าง ระดับชั้น ป.4-ป.6    35     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
39    711    การแข่งขันเรียกชื่อพันธุ์ไม้ประดับ ระดับชั้น ป.4-ป.6    13     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
40    712    การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทางด้านงานช่างในบ้าน ระดับชั้น ป.4-ป.6    18     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
41    713.1    การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ป.4-6    9     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
42    715.1    การแข่งขันจินตคณิต (ลูกคิด) ระดับชั้น ป.1-6    1     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
43    801.1    การแข่งขันทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร ระดับชั้น ป.1-ป.6    6     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
44    802    การแข่งขันทักษะกีฬาฟุตบอลการส่งบอลยิงประตู ระดับชั้น ป.4-ป.6    68     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
45    803.1    การแข่งขันเต้นแอโรบิค ระดับชั้น ป.1-ป.6    41     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
46    804    การแข่งขันทักษะกีฬาเดาะตะกร้อ(ชาย-หญิง) ระดับชั้น ป.4-ป.6    12     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
47    804.2    การแข่งขันทักษะกีฬาเดาะตะกร้อ(หญิง) ระดับชั้น ป.4-ป.6    1     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
48    901.1    การแข่งขันแนะนำหนังสือดีที่ฉันชอบ ระดับชั้น ป.4-6    1     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
49    904    การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไป ระดับชั้น ป.5-6    18     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
ลำดับ รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม จำนวน/คน ผลการแข่งขัน
1    102    การแข่งขันแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.ต้น    5     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
2    103    การแข่งขันทักษะการคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.ต้น    1     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
3    202    การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ต้น    12     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
4    208    การแข่งขันการประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ระดับชั้น ม.ต้น    6     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
5    301.2    การแข่งขันลายมือคือยศถา (การคัดลายมือ) ระดับชั้น ม.ต้น    3     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
6    301.3    การแข่งขันลายมือคือยศถา (การคัดลายมือ) ระดับชั้น ม.ปลาย    2     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
7    302.2    การแข่งขันยกคำมาหาความหมาย (ทายคำศัพท์อาเซียน) ระดับชั้น ม.ต้น    2     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
8    303.2    การแข่งขันนิทานดีมีมากมาย (นิทานประกอบภาพ 10 ตอน) ระดับชั้น ม.ต้น    2     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
9    304.2    การแข่งขันมากลวดลายโวหารกวี (แต่งคำประพันธ์) ระดับชั้น ม.ต้น    4     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
10    304.3    การแข่งขันมากลวดลายโวหารกวี (แต่งคำประพันธ์) ระดับชั้น ม.ปลาย    6     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
11    305.2    การแข่งขันยอดตำนานนักภาษาไทย (ตอบปัญหาไทย) ระดับชั้น ม.ต้น    10     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
12    305.3    การแข่งขันยอดตำนานนักภาษาไทย (ตอบปัญหาไทย) ระดับชั้น ม.ปลาย    6     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
13    405.2    การแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ระดับชั้น ม.ต้น    2     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
14    405.3    การแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ระดับชั้น ม.ปลาย    1     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
15    501.2    การแข่งขันAsean Quiz ระดับชั้น ม.ต้น    2     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
16    502.2    การแข่งขันWord Building ระดับชั้น ม.ต้น    6     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
17    503.2    การแข่งขันRead and Draw ระดับชั้น ม.ต้น    4     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
18    505.2    การแข่งขันร้องเพลงจีน ,อังกฤษ ระดับชั้น ม.ต้น    3     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
19    505.3    การแข่งขันร้องเพลงจีน ,อังกฤษ ระดับชั้น ม.ปลาย    2     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
20    506.2    การแข่งขันCross word ระดับชั้น ม.ต้น    3     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
21    507.2    การแข่งขันSpelling Bee ระดับชั้น ม.ต้น    4     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
22    508.2    การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ระดับชั้น ม.ต้น    1     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
23    601.2    การแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับชั้น ม.ต้น    5     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
24    602.2    การแข่งขันประกวดจัดป้ายนิเทศเรื่องการละเล่นในอาเซียน ระดับชั้น ม.ต้น    5     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
25    603    การแข่งขันตอบปัญหาภูมิศาสตร์-ประวัติศาสตร์ ระดับชั้น ม.ต้น    10     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
26    604.2    การแข่งขันการเล่นหมากขุม ระดับชั้น ม.ต้น    6     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
27    605.2    การแข่งขันการแข่งขันเล่นพัดราว ระดับชั้น ม.ต้น    1     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
28    609.2    การแข่งขันแข่งขันว่าวไทยประเภทขึ้นสูง ระดับชั้น ม.ต้น    4     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
29    609.3    การแข่งขันแข่งขันว่าวไทยประเภทขึ้นสูง ระดับชั้น ม.ปลาย    2     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
30    610.2    การแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.ต้น    6     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
31    610.3    การแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.ปลาย    2     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
32    611    การแข่งขันตอบปัญหาจากภาพเกี่ยวกับอาเซียน ระดับชั้น ม.ต้น    4     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
33    701.3    การแข่งขันทำอาหารจานเดียว ระดับชั้น ม.ปลาย    3     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
34    705.2    การแข่งขันการสร้างเว็บเพจประเภท Web Editor ระดับชั้น ม.ปลาย    4     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
35    708    การแข่งขันE-BOOK ระดับชั้น ม.ต้น    6     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
36    902    การแข่งขันเปิดพจนานุกรม ระดับชั้น ม.ต้น    8     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
37    903    การแข่งขันเปิดพจนานุกรม ระดับชั้น ม.ปลาย    6     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
การแข่งขันทักษะทางวิชากร วชิรวิชาการ ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2556 พัฒนาโปรแกรมโดย ว่าที่ร้อยโทพลากร ประสงค์ ครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา2 จ.สุราษฎร์ธานี