Remember The Sport
  ข่าวประกาศ [11-1-2557]
     ในปีนี้การรับเกียรติบัตรโรงเรียนสามารถดาวโหลดไฟล์เกียรติบัตรได้ที่หน้าเว็ปหลังจากแข่งขันเสร็จแล้วประมาณ 2 วัน
  การรับสมัคร [11-1-2557]
     ให้โรงเรียนศึกษารายละเอียดการแข่งขัน จากนั้นให้ตัวแทนโรงเรียนลงทะเบียนเพื่อรับ User และ Password

รายละเอียดการแข่งขัน PDF File ขนาด 625 KB

มีโรงเรียนลงทะเบียนแล้ว จำนวน 70 โรงเรียน

มีการเข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2014-12-16 15:25:18
ลำดับ รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม จำนวน/คน ผลการแข่งขัน
1    001    ปั้นดินน้ำมันตามชื่อเรื่องที่กำหนด ระดับอายุ 3-4 ขวบ    6     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
2    002    ปั้นดินน้ำมันตามชื่อเรื่องที่กำหนด ระดับอายุ 5-6 ขวบ    26     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
3    003    ประกวดแดนเซอร์ประกอบเพลงลูกทุ่ง ระดับอายุ 5-6 ขวบ    84     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
4    004    เตะบอลไกลระดับอายุ 3-4 ขวบ    12     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
5    005    เตะบอลไกลระดับอายุ 5-6 ขวบ    38     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
6    006    ระบายสีภาพตามที่กำหนด ระดับอายุ 3-4 ขวบ    23     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
7    007    ระบายสีภาพตามที่กำหนด ระดับอายุ 5-6 ขวบ    54     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
8    008    ฉีก ตัด ปะ ระดับอายุ 3-4 ขวบ    4     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
9    009    ฉีก ตัด ปะ ระดับอายุ 5-6 ขวบ    24     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
10    010    ร้อยลูกปัด ระดับอายุ 3-4 ขวบ    20     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
11    011    ร้อยลูกปัด ระดับอายุ 5-6 ขวบ    28     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
12    012    โยนบอลลงตะกร้า ระดับอายุ 3-4 ขวบ    26     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
13    013    โยนบอลลงตะกร้า ระดับอายุ 5-6 ขวบ    46     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
ลำดับ รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม จำนวน/คน ผลการแข่งขัน
1    101    แข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ ระดับ ป.4-ป.6    46     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
2    105    แข่งขันเกม 24 ระดับ ป.4-ป.6    24     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
3    201    การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.4-ป.6    129     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
4    203    การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.4-ป.6    6     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
5    205    การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ ระดับ ป.4-ป.6    63     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
6    207    การแข่งขันการประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ระดับ ป.4-ป.6    12     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
7    301.1    ตอบปัญหาปริศนาคำทาย ระดับ ป.4-ป.6    56     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
8    302.1    วาดภาพประกอบนิทานหน้าเดียว ระดับ ป.4-ป.6    25     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
9    303.1    การทายภาพประกอบคำราชาศัพท์ ระดับ ป.4-ป.6    52     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
10    304.1    การคัดลายมือ ระดับ ป.4-ป.6    38     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
11    305.1    การตอบปัญหาภาษาไทยระดับ ป.4-ป.6    64     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
12    401.1    ประกวดรำมโนราห์ ระดับ ป.4-ป.6    46     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
13    402.1    ประกวดแดนเซอร์ ประกอบเพลง ระดับ ป.4-ป.6    54     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
14    403.1    วาดภาพจินตนาการโลกอาเซียน ระดับ ป.1-ป.3    29     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
15    403.2    วาดภาพจินตนาการโลกอาเซียน ระดับ ป.4-ป.6    43     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
16    405.1    ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง (ชาย) ระดับ ป.1-ป.6    9     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
17    405.2    ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง (หญิง) ระดับ ป.1-ป.6    24     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
18    501.1    Asean Quiz ระดับ ป.4-ป.6    16     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
19    502.1    Word Building ระดับ ป.4-ป.6    32     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
20    503.1    Read and Draw ระดับ ป.4-ป.6    30     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
21    504.1    Story Telling ระดับ ป.4-ป.6    10     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
22    505.1    ร้องเพลงจีน ,อังกฤษ (ชาย) ระดับ ป.4-ป.6    1     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
23    505.2    ร้องเพลงจีน ,อังกฤษ (หญิง) ระดับ ป.4-ป.6    3     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
24    506.1    Cross wordระดับ ป.4-ป.6    14     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
25    507.1    Spelling Bee ระดับ ป.4-ป.6    28     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
26    508.1    คัดลายมือภาษาจีน ระดับ ป.4-ป.6    1     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
27    601.1    ตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ ระดับ ป.4-ป.6    31     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
28    603.1    การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับ ป.4-ป.6    14     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
29    604.1    สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับ ป.4-ป.6    85     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
30    605.1    การประกวดร้องเพลงปลุกใจ ระดับ ป.4-ป.6    5     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
31    606.1    ประกวดจัดป้ายนิเทศเรื่องภัยพิบัติ ระดับ ป.4-ป.6    15     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
32    607.1    ประกวดจัดป้ายนิเทศเรื่องอาเซียน ระดับ ป.4-ป.6    5     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
33    609.1    การเล่นหมากขุม ระดับ ป.4-ป.6    38     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
34    610.1    การแข่งขันเล่นพัดราว ระดับ ป.4-ป.6    16     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
35    612.1    การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับ ป.4-ป.6    4     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
36    613    เรียกชื่อชิ้นงานศิลปวัตถุด้านภูมิปัญญาไทย ระดับ ป.4-ป.6    24     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
37    614.1    แข่งขันว่าวไทยประเภทขึ้นสูง ระดับ ป.4-ป.6    70     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
38    615.1    การประกวดมารยาทไทย ระดับ ป.4-ป.6    36     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
39    615.4    การประกวดมารยาทไทย ระดับ ป.1-ป.3    8     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
40    701.1    ทำอาหารจานเดียว(ประเภทข้าว) ระดับ ป.4-ป.6    12     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
41    703.1    โครงงานอาชีพ ระดับ ป.4-ป.6    3     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
42    704.1    ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับ ป.4-ป.6    18     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
43    706    การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (Paint) ระดับ ป.1-ป.3    36     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
44    707    การใช้โปรแกรมนำเสนอ ระดับ ป.4-ป.6    32     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
45    711    เรียกชื่อเครื่องมืองานช่าง ระดับ ป.4-ป.6    40     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
46    712    เรียกชื่อพันธุ์ไม้ประดับ ระดับ ป.4-ป.6    16     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
47    713    ตอบปัญหาความรู้ทางด้านงานช่างในบ้าน ระดับ ป.4-ป.6    24     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
48    714.1    การจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับ ป.4-6    9     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
49    801.1    ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ป.1-ป.6    52     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
50    802.1    ตอบปัญหาคุ้มครองผู้บริโภค ระดับ ป.1-ป.6    27     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
51    803.1    วาดภาพรณรงค์คุ้มครองผู้บริโภคสู่อาเซียน ระดับ ป.1-ป.6    7     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
52    804.1    ทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร ระดับ ป.1-ป.6    6     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
53    805.1    เต้นแอโรบิค ระดับ ป.1-ป.6    9     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
54    806    ทักษะกีฬาฟุตบอลการส่งบอลยิงประตู ระดับ ป.4-ป.6    46     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
55    807.1    ทักษะกีฬาเดาะตะกร้อ (ชาย) ระดับ ป.4-ป.6    19     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
56    807.2    ทักษะกีฬาเดาะตะกร้อ (หญิง) ระดับ ป.4-ป.6    12     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
57    901.1    แนะนำหนังสือดีที่ฉันชอบ ระดับ ป.4-6    1     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
ลำดับ รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม จำนวน/คน ผลการแข่งขัน
1    102    แข่งขันเกม 24 ระดับ ม.ต้น    17     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
2    103    โซดูกุ ระดับ ม.ต้น    9     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
3    104    แข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ระดับ ม.ต้น    9     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
4    106    ทักษะการคิดเลขเร็ว ระดับ ม.ต้น    15     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
5    107    การแข่งขันคณิตศาสตร์ GSP ระดับ ม.ต้น    4     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
6    109    A Math ระดับ ม.ต้น    2     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
7    202    การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น    51     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
8    204    การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น    12     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
9    206    การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ ระดับ ม.ต้น    12     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
10    208    การแข่งขันการประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ระดับ ม.ต้น    9     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
11    210    การแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.ต้น    12     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
12    211    เครื่องบินพลังยาง(ประเภทบินไกล) ระดับ ม.ต้น    10     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
13    212    เครื่องบินพลังยาง(ประเภทบินนาน) ระดับ ม.ต้น    8     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
14    301.2    ตอบปัญหาปริศนาคำทาย ระดับ ม.ต้น    8     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
15    301.3    ตอบปัญหาปริศนาคำทาย ระดับ ม.ปลาย    6     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
16    302.2    วาดภาพประกอบนิทานหน้าเดียว ระดับ ม.ต้น    9     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
17    303.2    การทายภาพประกอบคำราชาศัพท์ ระดับ ม.ต้น    16     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
18    304.2    การคัดลายมือ ระดับ ม.ต้น    27     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
19    304.3    การคัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย    7     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
20    305.2    การตอบปัญหาภาษาไทยระดับ ม.ต้น    12     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
21    305.3    การตอบปัญหาภาษาไทยระดับ ม.ปลาย    6     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
22    402.2    ประกวดแดนเซอร์ ประกอบเพลง ระดับ ม.ต้น    17     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
23    404.1    วาดภาพ 2558 เปิดโลกอาเซียน ระดับ ม.ต้น    7     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
24    404.2    วาดภาพ 2558 เปิดโลกอาเซียน ระดับ ม.ปลาย    4     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
25    405.3    ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง (ชาย) ระดับ ม.ต้น    4     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
26    405.4    ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง (หญิง) ระดับ ม.ต้น    7     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
27    405.5    ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง (ชาย) ระดับ ม.ปลาย    3     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
28    405.6    ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง (หญิง) ระดับ ม.ปลาย    3     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
29    406.2    แข่งขันประกวดวงดนตรี ระดับ ม.ต้น    13     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
30    406.3    แข่งขันประกวดวงดนตรี ระดับ ม.ปลาย    16     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
31    501.2    Asean Quiz ระดับ ม.ต้น    18     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
32    502.2    Word Building ระดับ ม.ต้น    40     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
33    503.2    Read and Draw ระดับ ม.ต้น    10     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
34    504.2    Story Telling ระดับ ม.ต้น    3     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
35    505.3    ร้องเพลงจีน ,อังกฤษ (ชาย) ระดับ ม.ต้น    2     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
36    505.4    ร้องเพลงจีน ,อังกฤษ (หญิง) ระดับ ม.ต้น    6     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
37    505.6    ร้องเพลงจีน ,อังกฤษ (หญิง) ระดับ ม.ปลาย    5     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
38    506.2    Cross wordระดับ ม.ต้น    16     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
39    507.2    Spelling Bee ระดับ ม.ต้น    8     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
40    508.2    คัดลายมือภาษาจีน ระดับ ม.ต้น    14     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
41    601.2    ตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ ระดับ ม.ต้น    12     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
42    601.3    ตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย    6     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
43    602.1    ตอบปัญหาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระดับ ม.ต้น    8     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
44    602.2    ตอบปัญหาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระดับ ม.ปลาย    2     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
45    603.2    การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับ ม.ต้น    3     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
46    603.3    การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับ ม.ปลาย    2     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
47    604.2    สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับ ม.ต้น    10     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
48    604.3    สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับ ม.ปลาย    5     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
49    606.2    ประกวดจัดป้ายนิเทศเรื่องภัยพิบัติ ระดับ ม.ต้น    5     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
50    606.3    ประกวดจัดป้ายนิเทศเรื่องภัยพิบัติ ระดับ ม.ปลาย    5     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
51    607.2    ประกวดจัดป้ายนิเทศเรื่องอาเซียน ระดับ ม.ต้น    5     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
52    607.3    ประกวดจัดป้ายนิเทศเรื่องอาเซียน ระดับ ม.ปลาย    5     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
53    608    ตอบปัญหาจากภาพเกี่ยวกับอาเซียน ระดับ ม.ต้น    13     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
54    609.2    การเล่นหมากขุม ระดับ ม.ต้น    8     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
55    610.2    การแข่งขันเล่นพัดราว ระดับ ม.ต้น    1     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
56    614.2    แข่งขันว่าวไทยประเภทขึ้นสูง ระดับ ม.ต้น    4     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
57    614.3    แข่งขันว่าวไทยประเภทขึ้นสูง ระดับ ม.ปลาย    21     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
58    615.2    การประกวดมารยาทไทย ระดับ ม.ต้น    11     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
59    615.3    การประกวดมารยาทไทย ระดับ ม.ปลาย    4     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
60    705.1    การสร้างเว็บเพจ ระดับ ม.ต้น    4     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
61    705.2    การสร้างเว็บเพจ ระดับ ม.ปลาย    2     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
62    708    การตัดต่อภาพยนตร์ ระดับ ม.ต้น    12     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
63    709    การตัดต่อภาพยนตร์ ระดับ ม.ปลาย    8     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
64    710.1    การใช้งานโปรแกรม MS-OFFICE ระดับ ม.ต้น    8     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
65    710.2    การใช้งานโปรแกรม MS-OFFICE ระดับ ม.ปลาย    6     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
66    714.2    การจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับ ม.ต้น    2     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
67    801.2    ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.ต้น    14     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
68    801.3    ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.ปลาย    4     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
69    802.2    ตอบปัญหาคุ้มครองผู้บริโภค ระดับ ม.ต้น    4     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
70    802.3    ตอบปัญหาคุ้มครองผู้บริโภค ระดับ ม.ปลาย    2     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
71    803.2    วาดภาพรณรงค์คุ้มครองผู้บริโภคสู่อาเซียน ระดับ ม.ต้น    4     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
72    805.2    เต้นแอโรบิค ระดับ ม.ต้น    8     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
73    902    เปิดพจนานุกรม ระดับ ม.ต้น    4     ครูคุมทีม | ผลการแข่งขัน   
การแข่งขันทักษะทางวิชากร วชิรวิชาการ ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2556 พัฒนาโปรแกรมโดย ว่าที่ร้อยโทพลากร ประสงค์ ครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา2 จ.สุราษฎร์ธานี